ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У Класі викладачі можуть розсилати оголошення і починати обговорення, а учні - обмінюватися один з одним матеріалами і відповідати на задані викладачем питання. Зокрема, сервіс “Завдання” в Classroom забезпечує доступ до певного файлу, передбачає можливість надання доступу для одночасної роботи над одним документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості навчання, учні можуть обмінюватись ідеями і допомагати один одному. Такий підхід адаптує учнів до спільної роботи в групах 


ДОСТУПНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Як і в інших сервісах Google Apps для освіти, в Класі немає реклами, а матеріали і дані учнів не використовуються в маркетингових цілях.  Доступ можливий  в домашніх умовах, у бібліотеці чи будь-де за умови наявності доступу до Інтернету. 


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ШКОЛА НА ВІДСТАНІ

ПОТРІБНІ ЛИШЕ КОМП'ЮТЕР ТА САМОМОТИВАЦІЯ. Ще недавно онлайн-освіта для школярів сприймалася як додатковий спосіб придбання знань або підготовки до контрольних, тестів, ЗНО і т.д. Але сьогодні вона стає одним з реальних способів повноцінного отримання серед-ньої освіти.

 Дистанційне навчання – це комплекс освітніх послуг, що надається за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
       Перевантажені підручники, великі класи, суто академічна, відірвана від життя програма, причому одна на всіх, незалежно від здібностей і талантів – усі ці фактори перетворюють науку на муку для всієї родини. 
       Домашнє навчання – homeschooling – бере початок у США 80-х років, на початку нового тисячоліття почало набувати популярності на пострадянському просторі, і стрімко поширюється в Україні сьогодні.
       Ідея домашньої освіти в тому, щоб вчитися поза школою, у власному темпі, в дружньому оточенні – але при цьому отримати атестат державного зразка.
       Хоумскулінг дозволяє суттєво зменшити тиск шкільної системи на дитину. Можна обрати зручний темп і навантаження, прийнятний ступінь свободи, побудувати навчання на довірі та доброзичливості.

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

 • закони України про освіту;

 • тривалість занять і їхню інтенсивність учень (учениця) регулює самостійно;

 • синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група;

 •  можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей;

 • одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в освітні системи тощо.

Це віртуальний клас замість аудиторії!
Це інтернет замість шкільної дошки! 
Це можливість навчання для кожного без будь-яких обмежень!
Це отримання атестату державного зразка!
Це додатковий час для особистого розвитку дитини!
Це контрольована і цілеспрямована самостійна робота учня!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778. 

 • Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 №466 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 р., № 761 від 14.07.2015 р. 

 • Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 №431. 

Дистанційне навчання -

це прокидайся, коли хочеш, не поспішаючи снідай і сідай за комп'ютер. Не витрачай час на дорогу і не тягай важкі підручники!

Атестат державного зразка. Тільки ти сам плануватимеш свій час! А головне, що не треба рано вставати, одягатися і йти до школи. Коли є настрій і натхнення, то вчишся, заліки здаєш не хвилюючись і вільного часу досить!

Обирайте навчання через Інтернет, в дистанційній школі. Це здорово, зручно і цікаво!

ДЛЯ УЧНІВ

 • Ти хочеш закріпити знання, а вартість репетирора завищена 

 • Ти займаєшся спортом і Тобі не вистачає часу на навчання 

 • Ти не розумієш пояснення вчителя 

 • Ти довго хворів і тепер Тобі необхідно наздоганяти програму 

 • Однокласники заважають Тобі вчитися 

 • Ти хочеш освоїти тему глибше, ніж її викладають в школі 

 • Тобі важко прокидатися вранці

ДЛЯ БАТЬКІВ

 • Якщо ви незадоволені якістю освіти в звичайній школі 

 • Вашій дитині потрібен репетитор, але не вистачає коштів його найняти 

 • Ваша дитина вчиться в музичній школі або займається спортом 

 • У вашої дитини виникають конфлікти з вчителями або однокласниками 

 • Дитина часто хворіє і тому рідко відвідує школу 

 • Часті переїзди, подорожі або проживання за кордоном 

 • Вибір на користь сімейного навчання

Організація процесу навчання: 

 • отримання логіну та паролю для реєстрації та навчання у Класрумі школи; 

 • вивчення теоретичного навчального матеріалу у текстових файлах, доповненого наочними мультимедійно-інформаційними джерелами (відео- та аудіофайлами, інтерактивними картами, таблицями, слайдами, фото-зображеннями, віртуальними лабораторіями, тренажерами та ін); 

 • складання тестів, здача письмових робіт або усних форм контролю залежно від специфіки навчального предмету (творів або есе, контрольних і самостійних робіт, вивчених напам’ять віршів, потрфоліо, лабораторних або практичних робіт, творчих завдань та інших); 

 • отримання учнем оцінки, рекомендацій вчителя та перехід до іншого уроку (термін перевірки вчителем виконаних тестів і робіт – дві доби, окрім вихідних днів).

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Якщо під час вивчення навчального матеріалу в учня виникає поточне питання, він користується можливістю текстових повідомлень до вчителя та отримує письмову відповідь. 
За допомогою текстових повідомлень учень може спілкуватися зі своїм куратором, однокласниками або ж іншими учнями школи.

ОНЛАЙН-СПІЛКУВАННЯ З ВЧИТЕЛЕМ

Застосування платформи Google Apps for Education для навчання, організація роботи у Класрумі, проведення відео-конференцій є одним з головних технологічних елементів дистанційного навчання у школі. 
Це дозволяє проведення онлайн консультацій учнів з учителями відповідно до розкладу. Можливі як індивідуальні, так і групові онлайн консультації. Наприклад, при роботі класу над спільним завданням, що додатково комунікує учнів. 
Відео-конференції дозволяють проводити аудіювання з іноземної мови, декламувати вивчені напам’ять вірші з української та зарубіжної літератур; посилювати розвивально-мовленнєвий ефект при вивченні мов та ін. Під час онлайн спілкування можливий обмін відео-файлами, показ презентацій, документів, використання можливостей інтерактивної дошки та ін.

ЗАРАХУВАННЯ ДО ШКОЛИ

Приєднуйтеся до нашої дистанційної школи у будь-який час! 
Вступ до школи - просто та зручно! 
Зарахування учнів до школи здійснюється як до початку навчального року, так і впродовж навчального року на демократичних засадах без проведення конкурсу. 

Ви маєте можливість передати заяву про вступ та необхідні документи, що додаються до заяви, до Адміністрації школи у зручній для Вас формі – як особисто, так і без фізичної присутності: 

 • особисто за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 84 10.00 -18.00 год.;

 • електронною поштою:  info@kadetstvo.com.ua - Школа Кадетство  (у сканованих копіях); 

 • поштою (рекомендованим листом) за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 84.

Документи, необхідні для вступу: 

 1. заява батьків або осіб, які їх замінюють (форму заяви висилаємо за запитом); 

 2. копія свідоцтва про народження дитини; 

 3. особова справа учня (учениці); 

 4. табель та/або виписка оцінок за поточний навчальний період (при переході впродовж навчального року); 

 5. свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, що закінчили 9 класів); 

 6. копія паспорта й ідентифікаційного коду (для учнів 11 класу); 

 7. 2 фотокартки розміром 3x4 см.  

 • Батьки або особи, які їх замінюють, повинні ознайомитися із статутом та нормативними документами школи, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 • Підписати контракт з навчальним закладом, надати заяву на вступ до навчального закладу та заяву-дозвіл на використання Google Apps for Education.

 • Зразки контракту, заяви та згоди будуть Вам направлені на надану електронну адресу.

Особливості вступу: 

 • Для учнів випускних 9-х та 11-х класів - приймання заяв про зарахування до школи завершується до початку другого семестру навчального року.

 • При вступі вноситься оплата за 2 місяці (перший і останній місяці навчального  року). Оплата освітньої послуги розпочинається з того місяця навчального року, в якому укладено Договір зі школою (якщо інше не передбачено договором). Неповний місяць навчання оплачується як повний. Замовник має право завчасно внести оплату за весь навчальний рік або за певний період навчального року.