ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ GOOGLE APPS FOR EDUCATION

школа кадетство
 

Google Apps for Education включають безкоштовні веб-програми, які надають електронну адресу, текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, конференц-зв'язок, календар та інструменти спільної роботи учнів та викладачів.
Програми Google Apps for Education працюють на Інтернет-домені, придбаному «Мультивекторним освітнім простором “Ренесанс -ДІ» і є власністю комплексу, та призначений виключно для освітніх цілей.

Учителі використовують Google Apps for Education для проведення уроків, виконання завдань та спілкування (зв’язку).

Цей документ описує обов’язки школи, учнів та батьків у використанні Google Apps for Education. 

Google Apps for Education також доступні в домашніх умовах, у бібліотеці чи будь-де за умови наявності доступу до Інтернету. 

 • Персонал школи слідкуватиме за використанням учнями Apps під час їхнього перебування у школі. 

 • Батьки учня несуть відповідальність за моніторинг використання їхніми дітьми  Google Apps for Education при доступі до програм з дому. 

 • Учні відповідальні за свою поведінку у користуванні Google Apps for Education, де б вони не перебували. 

Безпека учня є нашим найвищим пріоритетом. 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

Google Apps for Education призначені першочергово для освітніх цілей. Учні можуть використовувати Google Apps for Education для особистих цілей з урахуванням зазначених нижче обмежень і додаткових правил школи, які можуть застосовуватись.

Конфіденційність – персонал школи, адміністрація і батьки мають доступ до електронної пошти учнів задля здійснення моніторингу. Таким чином Apps не забезпечує як абсолютну конфіденційність, так і анонімність. 

1. Обмежене особисте користування – учні можуть використовувати інструментарій Google Apps for Education для власних проектів, за винятком:

 • неправомірної діяльності;

 • комерційних цілей (управління бізнесом чи заробіток грошей);

 • отримання особистого фінансового прибутку (управління веб-сайтом з метою заробітку грошей);

 • розмішення контенту, який не відповідає їх віковим особливостям або має образливий зміст;

 • погроз іншій особі;

 • cпотворення іміджу інших шкіл, співробітників або учнів. 

2. Додатки, сайти, електронна пошта і групи не є публічними (відкритими). Вони є розширенням навчального класного простору, де право на свободу слова може бути обмеженим.   

3. Безпека

 • Учні не можуть розміщувати особисту контактну інформацію про себе або інших людей. 

 • Учні погоджуються не зустрічатися з будь-ким з тих, кого вони зустріли в Інтернеті, без погодження такої зустрічі із їхніми батьками та без їхньої участі (згоди).

 • Учні повідомляють учителів чи інших співробітників школи про будь-яке повідомлення неналежного контенту, отримане ними, чи таке, що створює їм незручності.

 • Учні несуть відповідальність за використання своїх індивідуальних аккаунтів і повинні приймати всі розумні запобіжні заходи, щоб перешкодити іншим бути в змозі використати їхні особисті аккаунти. Користувач зобов’язується за жодних умов не надавати свій особистий пароль третім особам.

 • «Школа для хлопчиків “Кадетство”» не є гарантом безпеки електронних файлів, розміщених у  системі Google. Вся електронна пошта захищена фільтрами електронної пошти, але школа не може гарантувати, що користувачам не буде надходити стороння, несанкціонована школою інформація.

4. Обмеження доступу. Процедура

 • Доступ до Google Apps для освіти вважається привілеєм, рішення про отримання якого приймається «Школою для хлопчиків “Кадетство”». Школа зберігає за собою право негайно відкликати використання Apps, коли є підстави вважати, що відбулося порушення закону чи політики (правил)  школи. У таких випадках скоєні порушення будуть направлені директору школи для подальшого розслідування і/чи відновлення, призупинення або припинення облікового запису. 

За умовою Договору з Google «Школа для хлопчиків “Кадетство”» також залишає за собою право негайно призупинити будь-який обліковий запис користувача, підозрюваного у його неналежному використанні.  Під час розгляду і прийняття рішення щодо такого користувача його обліковий запис у рамках такої дії може бути призупинено. 

 ЦИФРОВЕ ГРОМАДЯНСТВО (ПОРАДИ ДЛЯ ВСІХ)

 • Поводьтесь належно з іншими. Шкода, заподіяна надсиланням листа образливого змісту, прирівнюється до шкоди, заподіяної учнями у шкільному коридорі.

 • Будьте чемними, використовуючи електронну пошту чи виставляючи пост на форумі веб-сторінки. Написане Вами побачать усі, отже, думайте перед тим, як друкувати. Будьте обачними щодо змісту сказаного про себе чи інших. 

 • Поважайте власників авторських прав. Порушення авторських прав є наслідком відтворення роботи, захищеної авторським правом, без згоди автора. Якщо твір містить мову, якою передбачено  допустиме використання цього твору, користувач повинен слідувати зазначеним у мові явно вираженим вимогам. Якщо користувач не певен у допустимості використання роботи, йому слід звернутися до власника авторського права із проханням отримати дозвіл на використання твору.  

 • Учні мають право на свободу думки і слова, передбачене статтею 34 Конституції України. Проте їх право може бути обмежене у школі. Якщо електронною поштою чи на шкільній веб-сторінці учень робить пост, який порушує навчальне середовище школи, його право на свободу думки і слова може бути обмежене. Шкільні веб-сайти, електронна пошта, а також групи, призначені для освітніх цілей, не вважаються публічними форумами для обговорення. Це означає, що школа має право обмежити вільне вираження тих думок чи слів учнів, які  порушують навчальний процес у цих сферах.

 • Зрозумійте, що виставляючи в Інтернеті контент певного змісту, Ви формуєте свою цифрову особистість. Будь-який контент, який Ви надсилаєте в електронному вигляді, може бути передано повторно незалежно від первинного наміру. Учні повинні завжди прагнути бути позитивним учасником цифрового простору.  

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE APPS FOR EDUCATION РЕГУЛЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ УКРАЇНИ:

 • Конституцією України (ст. 52 та ін.)

 • Законом України «Про охорону дитинства» (абз. 4 ст. 20)

 • Законом України «Про захист суспільної моралі» (ст. 5)

 • Сімейним кодексом України

 • Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

 • Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 • Законом України «Про освіту» 

 

ЗАЯВА-ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE APPS FOR EDUCATION

«Школа для хлопчиків “Кадетство”» буде використовувати Google Apps for Education для навчання у класі. Google Apps for Education є набором безкоштовних, веб-орієнтованих програм, що включають електронну пошту, текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, конференц-зв'язок, календар та інструмент спільної роботи учнів та викладачів Google Classroom. 
Використання Google Apps для освіти є невід’ємним складником освітнього процесу «Школи для хлопчиків “Кадетство”». 
Ваша дитина не  матиме дозволу на користування послугами, якщо не буде оформлено цю заяву-дозвіл. 
Отримання дозволу Вашою дитиною гарантуватиме їй доступ до цього сайту впродовж терміну навчання у школі. 
Якщо з певних причин я не хочу надавати дитині дозвіл на використання Google Apps для освіти (як зазначено вище) – це буде моя відповідальність  повідомити школу у письмовій формі, зазначивши, що я хочу припинити доступ дитини до Google Apps для освіти. 
Якщо жодного письмового клопотання щодо припинення доступу не буде отримано і додано до особової справи, я розумію, що сайт залишиться незаблокованим для моєї дитини для використання.