За 2017 рік в Українізафіксували 4 782 випадкизахворювання на кір, станом на 11 січня 2018 року у Києві на кірзахворіли 66 людей, з них 54 – діти.

Про цейдеться у повідомленні Міністерстваохорониздоров'я.

"У 2017 роцінайбільшевипадківзареєстрували в Івано-Франківськійобласті – 1344,  Одеській – 1256, та Закарпатській – 637. 5 людей в Одеськійобласті померли, з них – 3 дітей", - заявили у відомстві.

 

У МОЗ зазначили, щоспалахи кору маютьциклічний характер і відбуваютьсякожні 5-6 років, а їхголовна причина - низькеохопленнящепленнями.

"У 2016 роціменшеполовинидітейотрималищепленнявід кору за графіком.

 

Кір – профілактика, ознаки, лікування

 

Кір - цевисококонтагіозне (надзвичайнозаразне) гостревіруснезахворювання. В основному кіромхворіють не щепленідіти, щовідвідуютьдитячізаклади. Підлітки й доросл, щораніше не хворіликіром, та не отримали вакцину протинього, такожзалишаютьсянадзвичайносприйнятливими до цієїінфекції.

Як відбуваєтьсязараженнякором?

Джереломінфекції є хвора на кірлюдина /Хворий на кірзаразний для навколишньогооточенняпротягом 10 днів з дня появи у нього перших ознакзахворювання - нежиттю, кашлю і нездужанняУвипадкузараження, після контакту ізхворим проходить від 7 до 17 днів, перш ніж хвороба проявиться (інкубаційнийперіод).

Кір - цеповітряно-краплиннаінфекція. Вірус потрапляє в організм через слизовіоболонкиверхніхдихальнихшляхіввідхвороїкіромлюдини, яка поширюєйого 
при диханні, розмові, чиханні і кашлі.

Вірускорідуже летучий - з потоком повітрявінможепотрапляти в сусідніприміщення й навіть на іншіповерхибудинку через вікна, вентиляцію, замковіщілини, - тому заразитисяможна, просто перебуваючи в одному будинкуізхворим. При цьомувірусшвидкогине в зовнішньомусередовищі, тому поширенняінфекції через предмети( постільнубілизну, одяг, іграшки), а також через третіхосіб, щоконтактувалиізхворим, практично неможливо. Приміщення, де перебувавхворийкором, доситьпровітрити, щоб у ньомуможнабулоперебувати без ризикузаразитися, дезінфекція не потрібна.

Як протікаєзахворюваннякір?

Хвороба починаєтьсягостро: дитинаскаржиться на сильнийголовнийбіль, слабкість, температура можепідвищуватися до 40ºC, апетитвідсутній. Незабаромз'являються нежить, кашель - звичайносухий, болісний, абогавкаючий - при ларингіті. Горло в дитиничервоне, набрякле, шийнілімфовузлизбільшені. Характернезапаленняслизовоїоболонки ока - кон'юнктивіт. Йогопрояви яскравовиражені: очічервоніють, з'являєтьсясльозотеча, світлобоязнь, згодомз'являєтьсягнійнівиділення. На другий-третій день хвороби на піднебінніз'являютьсярожевікрапковівисипання (енантема), а на слизовійоболонціщік, ясен і губ - характерні для кірумалесенькібілусоватіцятки (плямиБєльського-Філатова-Коплика). І те, і іншеможнапобачити до появивисипу на тілі.

На 4-5 день хворобиз'являєтьсявисип - спочатку на шкіріголови, за вухами, наобличчі. Наступного дня висиппоширюється на тулуб, ще через день - на руках й ногах. Коревийвисипявляє собою численнідрібнічервонуватіцятки і пухирців, якімаютьтенденцію до злиття й утвореннябільшихплям. У періодпоявивисипи стан дитинирізкопогіршується - зновупідвищується температура, підсилюютьсякатаральніявища (нежить, кашель), загострюєтьсякон'юнктивіт. Дитинамлява, відмовляєтьсявідїжі, спить неспокійно.

Якщонемаєускладнень, то із четвертого дня від початку висипаньнаступаєполіпшення стану. Висипкаабозникаєзовсім, абозмінюєтьсяпігментацією й ділянкамилущенняшкіри. Зникненнявисипувідбувається в порядку, зворотномуїїпояві. У дитининормалізується температура, проходятькатаральніявища - вона поступововидужує.

Можливіускладнення

Перебігхворобиможеускладнюватисяураженнямдихальноїсистеми: ларингітом, трахеїтом, бронхітом, пневмонією; око - кон'юнктивітом, блефаритом; травноїсистеми - диспепсії; запаленнямсередньоговуха - отитом абослухової труби - евстахеїтом. У маленьких дітей часто буває стоматит, нервовоїсистеми- менінгіт і енцефаліт

Лікування та догляд

Неускладненийкірлікують дома, обов'язковопідспостереженнямлікаря. При важкомуперебігухвороби, розвиткуускладнень, можливагоспіталізація.

Лікарпризначаєдитинілікування, яке допомагаєвпоратисяіз симптомами хвороби й підтриматиімунітет: вітаміни А и С, жарознижуючізасоби на основі парацетамолу абоібупрофену; таблетки абомікстури для полегшення кашлю; антигістаміннізасоби; судинозвужувальнікраплі в ніс; краплі й мазі для очей і т.д. Антибіотикипризначаютьсятільки при приєднаннівторинноїінфекції й розвиткуускладнень (отит, бронхіт, пневмонія й ін.).

У кімнаті, де перебуває хвора дитина, необхіднощодняробитивологеприбирання. Провітрюванняповинні бути якнайчастіше. Шторикращетриматизакритими, тому що при коріспостерігаєтьсясвітлобоязнь. Постільнабілизна й піжамахвороїдитиниповинні бути свіжими. Дитину треба часто й багатонапувати простою водою, компотами, морсами, чаями. Їжа повинна бути легка, що щадить: кисломолочніпродукти (кефір, йогурт, кисляк); овочевісупи; овочеві й фруктові пюре; відваренепротертем'ясо (нежирна телятина, курка, індичка).

Післяперенесеного кору дитинадуже ослаблена: якийсь час вона можепочувати себе не занадто добре, погано їсти, вередувати, швидкоутомлюватися. Їїімунна система щемінімум два місяцізалишаєтьсянадзвичайносприйнятливої до будь-якоїінфекції. Треба намагатисяоберігатисьвідзайвихконтактів, навантажень, стресів, переохолодження і т.д. Великуувагувартоприділитихарчуванню, порадитися з лікареміз приводу прийманнявітамінів.

Профілактика кору

У людини, щоперехворілакором, на все життязберігаєтьсяімунітет до цієїінфекції - випадкиповторнихзахворюваньодиничні..

Основнийспосібпрофілактикицієїінфекції - активна імунізація. Вакцинаціяпротикірупроводятьдітям у віці 12 місяців, ревакцинація - у шістьроків. Імунізаціяпроти корутакож проводиться раніше не привитимпідліткам, які  нехворіликором, у віці 15-17 років і дорослим у віці до 35 років.

Тому, хтоконтактувавізхворимкором, і при цьомураніше не хворів і не щепленийпротицієїінфекції, можливепроведенняпасивноїімунізації. Введенняімуноглобулінупротягом перших днівпісля контакту можезахиститивідхворобиабозабезпечитибільш легкий їїперебіг .

У дитячихдошкільнихустановах карантин встановлюється для привитихдітей, щораніше не хворіликором на 17 дніввід початку контакту.