Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням,
їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче, 
інтелектуальне життя.
В.О. Сухомлинський

Викладання навчальних предметів здійснюється українською мовою за програмами укладеними відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказом № 664 від 06 червня 2012року). 
  Передові форми роботи, наявність сучасних ІТ технологій відкриває можливості для реалізації нових освітніх концепцій, що забезпечує більш глибоку підготовку учнів у різних галузях знань і діяльності.
  Математику в закладі викладають за педагогічною технологією «Росток». Зміст цієї технології відрізняється від традиційних навчальних програм зміною установок, які міняються на принципово нові: «Не копіюй мене та книги, звертайся до різних джерел інформації! Не приймай одразу на віру, а намагайся докопатися до коренів, до причин. Шукай! Думай самостійно! Пропонуй свої версії. Пробуй знайти своє рішення. Запропонуй свою думку того, що обговорюється.» 
  Пріоритет у навчанні відводиться не традиційній передачі готових знань, а оволодінню основними методами математичної діяльності, самостійному «відкриттю» учнями властивостей і співвідношень реального світу. У програмі збудовано нову модель навчання, що забезпечує синтез ідей розвиваючого навчання, не конфліктуючих між собою з позицій наступності з традиційною школою. 
  Основним плюсом педагогічної технології є те, що дитина навчається нестандартно мислити і відходити від стереотипів.
Поглиблене вивчення англійської мови базується на  вдалому поєднанні класичного і комунікативного підходів до вивчення англійської мови, що забезпечується введенням навчально-методичних комплексів видавництва «Oxford University Press» та відведенням більшої кількості годин, в порівнянні з іншими школами,  на вивчення англійської мови. 
Починаючи з 2 класу учні вивчають другу іноземну мову – німецьку. На вивчення якої відводиться  2 години щотижнево. 
В сучасних умовах життя німецька мова стоїть на другому місці. Вона затребувана в Європі і активно використовується в діловому спілкуванні. 

  Курси за вибором: «Геометричний практикум» (Каліновська Л.І.), «Модуль числа» (Апостолова Г.В.), «Логічні стежини математики» (Апостолова Г.В.), «Культура мови та стилістика української мови».

  Факультативи: бізнес-освіта, валеологія, соціологія, духовне відродження, етика та естетика, психологія, німецька мова, інформатика, креслення…
  Протягом навчального року діти беруть участь в конкурсах, олімпіадах , акціях милосердя, дослідницькій роботі, тощо.