Іноземні мови, які ми вивчаємо

  Школа "Кадетство" пропонує своїм вихованцям поглиблене вивчення англійської мови. У нашій школі дитина здобуває не тільки знання іноземної мови, як засобу спілкування у повсякденному житті, а й отримує досвід міркування у англомовному середовищі. 

Наші методики

  Школа «Кадетство», як приватний навчальний заклад, що приймає вихованців різного віку та рівня знань з іноземних мов, у навчальному процесі використовує як класичний підхід до вивчення іноземних мов, так і лінгвосоціокультурний, комунікативний та інтенсивний методи. Класична методика орієнтована на учнів різного віку і частіше за все передбачає вивчення мови «з нуля». До завдань вчителя належать традиційні, але важливі аспекти постановки вимови, формування граматичної бази, ліквідація психологічного та мовного бар’єрів, що є перепоною спілкування. 
  Перевагою комунікативних підходів Оксфорду та Кембриджу, що залишаються монополістами у викладанні британської англійської мови, є розвиток, перш за все, навичок говоріння та сприймання мови у поєднанні з традиційними елементами викладання. Ефективність методів досягається повним зануренням учнів у мовний процес, зведення використання рідної мови до мінімуму, основна мета – навчити дитину спочатку вільно спілкуватися, а вже потім думати про мову. Кожне заняття складається з декількох розділів: speaking or fact-file discussion, skills development, scan reading, reading for gist or summary reading, self-study or revision. 
  Не менш важливим у вивченні англійської мови у школі «Кадетство» є лінгвосоціокультурний метод, що апелює до соціального та культурного середовища. Якщо для нас різниця між виразами Don’t you want to go? і Would you like to go?, чи What problems are you interested in? та What issues are you interested in? є невеликою, то для британця вона принципова (перші сприймаються як не найкращий тон). Інтенсивний метод вивчення англійської мови найчастіше застосовується в школі до учнів, що переходять у старші класи школи «Кадетство» з інших навчальних закладів і супроводжує класичний та комунікативний методи. Запам’ятовуючи і відпрацьовуючи визначене коло «сталих виразів», учні зможуть порозумітися із співрозмовником та сформувати «виразну мовну поведінку».