Відмінні особливості кадетських навчальних закладів виявляються у наступному:

  • систему виховання було засновано на традиціях взаємостосунків рівних, старших і молодших, поваги і підлеглості, вираження особистої думки і врахування думки товаришів. Виховання у колективі закритого інтернатного типу з регламентованою системою життєдіяльності, з організацією і суворим дотриманням не тільки військових ритуалів, але і повним виконанням основних вимог організації внутрішнього порядку, визначеного уставами з урахуванням вікових особливостей і вікової психології дітей.

  • вже з раннього віку вихованцям прищеплювали почуття відповідальності за свої вчинки, відповідальності за товаришів. З дитинства юнак звикав до чіткої організації своєї діяльності. Склад його розуму та характеру ставав дисциплінованим і організованим.

  • єдині програми базової освіти, на яких повинен був базуватися початок освіти, поряд з чіткою організованою системою самопідготовки і постійного контролю рівня освіченості; здібності миттєво реагувати на всі недоліки, давали всі переваги під час вікового зростання та при переході до складніших програм навчання.

  • облік психологічних особливостей та розумових здібностей кожного вихованця дозволяв в кадетському навчальному закладі організовувати цілеспрямовану та професійну підготовку за різними профілями, допомогти кадету правильно вибрати свій життєвий шлях.

Наступність кадетського виховання

  • в сучасному світі на перший план виходить необхідність індивідуального підходу до розвитку особистості. Кадетське виховання, його ідеї, методика теоретичної та наукової роботи

  • разом із сучасними освітніми технологіями, в основі яких є гендерна специфіка, великі знання дитячої психології - це найкраще середовище для виховання майбутніх чоловіків.

  • такий підхід дає можливість гармонійно і повноцінно виховати всебічно розвинену особистість. Людину, з високими моральними принципами, високим рівнем інтелекту, великим багажем знань та умінь, незалежну та духовно сильну.